Perhepartio

Perhepartio on uusi toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen. Jokainen aktiviteetti on tarkoitettu tehtäväksi useamman kerran partiovuosien aikana

Perhepartio-ohjaajan opas

Tarpojat (12-15 v.) edellinen versio

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: [pofapilink guid=”431f20ff38fce334c1ff988075b69b03″ teksti=”leiri”], [pofapilink guid=”bb8b250881514e03ccfeb6ff548052ce” teksti=”luovuus”], [pofapilink guid=”a86cc0a04af30ccac903009b94c41e38″ teksti=”selviytyminen”] ja [pofapilink guid=”cc3b7949a2232b99595be18be0612def” teksti=”yhteiskunta”]. Tarpot voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Jatkotarppojen avulla tarpojaohjelma voi jatkua kolmannenkin vuoden. Jatkotarpossa syvennetään jo tehdyn tarpon taitoja.

Tarppo

Jokainen tarppo:

  • Alkaa suuntaus-vaiheella, jossa suunnitellaan tulevaa ja kohotetaan vartiohenkeä
  • Sisältää pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja
  • Huipentuu majakkaan, jossa tarpojavartio pääsee kokeilemaan aktiviteeteissa opittuja taitoja oikeissa tilanteissa.

Tarpoja saa merkin jokaisesta tekemästään tarposta. Merkki kiinnitetään ikäkauden aloitusmerkin ympärille. Jatkotarposta tarpoja saa ommella merkin reunaan nyörin. Tarpojien päätösmerkki on metallinen Kimin hymy.

 Aktiviteetit

Tarpon aktiviteetit on jaettu aihepiirien mukaan ryhmiin. Osa aktiviteettiryhmistä kuuluu jokaiseen tarppoon (suuntaus, retki- ja ensiaputaidot sekä meripartiolaisten meriaktiviteetit). Ryhmät auttavat vartiota valitsemaan monipuolisesti valinnaisia aktiviteetteja: jokaisesta ryhmästä tulee tehdä vähintään yksi aktiviteetti. Kaikki pakolliset aktiviteetit tulee kuitenkin tehdä.

Jokainen aktiviteetti voidaan tehdä 1 – 4 tasolla, joista vartio valitsee luotsin opastuksella itselleen sopivimman. Pääsääntönä on, että ensimmäisessä tarpossa valitaan ensimmäisen tason aktiviteetteja, toisessa tarpossa toisen tason aktiviteetteja jne. Aktiviteeteista, jotka kuuluvat jokaiseen tarppoon, tarpoja tekee tarpojaohjelman aikana siis kaikki tasot (suuntaus, retki- ja ensiaputaidot sekä meripartiolaisten meriaktiviteetit). Jakson aktiviteetit voidaan tehdä vartion valitsemassa järjestyksessä.

KITT ja Paussi

Tarpojaohjelmaan olennaisesti kuuluvat myös:

  • Koko ikäkauden tarpojatapaamiset eli KITTit, joissa tarpoja tapaa muita tarpojia kuukauden tai kahden välein
  • Paussit eli toiminnalliset harjoitukset, joissa tarpoja pysäytetään elämään liittyvien asioiden äärelle ja hän saa eväitä kohti aikuisuutta.

 

Tarpoja_ohjelma

Tutustu myös tarpojaluotsin oppaaseen.

Tarpojat (12-15v.)

Tarpojaikäkausi kestää 2-3 vuotta, kuitenkin niin, että samoajaksi siirrytään vasta sinä vuonna, jolloin täyttää 15 vuotta. Tarpojien ohjelma koostuu noin puolen vuoden mittaisista tarpoista. Kaikille pakollisia tarppoja ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Kolmantena vuonna tehtävät lisätarpot ovat minäminä ja kaupunki.

Tarpot voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Suuntausvaiheessa vartio valitsee tai suunnittelee vartionjohtajan ja luotsin tuella itselleen majakan, johon tarppo tähtää ja huipentuu sekä valitsee ne aktiviteetit, joita tekemällä taidot majakkaa varten karttuvat. Majakka on konkreettinen tapahtuma, jossa kokeillaan ja testataan tarpon aikana opittuja taitoja.

Tarppo koostuu pakollisista ja valinnaisista aktiviteeteista. Pakollisia aktiviteetteja on jokaisessa tarpossa viisi. Sen lisäksi jokaisen tarppoon kuuluu vastuu- tai johtamistehtävä. Valinnaisia aktiviteetteja tehdään vähintään neljä tarpon aikana, yksi jokaisesta kasvatustavoitteiden suhteesta. Luotsi ohjaa vartiota valitsemaan itselleen sopivan haastavan tavan toteuttaa jokainen aktiviteetti.

Lisätarpot ovat muiden tarppojen tapaan itsenäisiä majakkaan päättyviä kokonaisuuksia. Niiden sisältö rakentuu samalla tavalla pakollisiin ja valinnaisiin aktiviteetteihin.

Paussit ovat tärkeä osa tarpojien ohjelmaa. Näitä toiminnallisia elämän tärkeiden asioiden äärelle pysäyttäviä harjoituksia tehdään lähes jokaisen tapaamisen ja retken aikana. Tarpojaikäkausi päättyy siirtymään tarpojista samoajiin.

Tutustu myös tarpojaluotsin oppaaseen. Voit tulostaa sen tästä.

Tarpojaohjelma on päivittynyt. Mitä on tapahtunut ja miten uudistettu tarpojaohjelma toimii? Lue tämä niin tiedät.

Tarpojaohjelmaan voi perehtyä myös tästä linkistä.

Kaikki tarpojaohjelman aktiviteetit näkee aktiviteettilistasta.

Tarpojaohjelman pakolliset tarpot PDF

Tarpojaohjelman lisätarpot PDF

Kaikki tarpojan aktiviteetit ja vinkit voit tulostaa tästä.

Tarpojien paussit voit tulostaa tästä.

Mallitoimintasuunnitelmia:

Nämä toimintasuunnitelman mallit näyttävät, miten ikäkauden partio-ohjelman aktiviteetit saa toteutettua poulen vuoden jaksoissa. Malleja saa ja kannattaa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.

Tässä taulukkonäkymä tarpojaohjelmasta:

Aloitus
Tervetuloa tarpojaksi
Pakolliset tarpot (2 per vuosi)
Leiri-tarppo
Yhteiskunta-tarppo
Selviytyminen-tarppo
Luovuus-tarppo
Valinnaiset tarpot (3. vuosi)
Kaupunki-tarppo
Minäminä-tarppo
Siirtymä
Sudenpentu paatos web.gif

Vaeltajat (18-22 v.)

Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin. Pakollisia rasteja ovat Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja Aikuisuuteen. Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin vähintään yksi aktiviteetti.

Jokaisen vaeltajan oma ohjelma rakentuu viisivuotiseen henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan eli vaelluskarttaan. Vähintään vuosittain vaeltaja tekee suunnanoton, jossa mietitään mitä on jo tehty ja mitä halutaan vielä tehdä. Sen yhteydessä vaelluskarttaa voi myös päivittää. Ohjelmaan on kirjoitettu rasteista ja aktiviteeteista tarkka tavoite ja kuvaus, jotta vaeltaja voi halutessaan soveltaa soveltaa niiden toteutustapaa. Aktiviteettien tekemiseen oleellisesti liittyy myös kokemusten ja tekemisen aikana heränneiden ajatusten läpikäyminen luotsin kanssa. Vaeltajaohjelmaan kuuluvat myös esimerkiksi piirin, FiSSc:n ja Suomen Partiolaisten järjestämät vaeltajatapahtumat, kisat, retket, leirit ja muut partiotapahtumat Suomessa ja kansainvälisesti.

Tutustu myös vaeltajaluotsin oppaaseen.

Kun haluat näyttää mitä olet oppinut partiossa, tässä siihen apua: Tiedätkö mitä osaat -työkalu

Mallitoimintasuunnitelma:

Tämä toimintasuunnitelman malli näyttää, miten ikäkauden partio-ohjelman aktiviteetit saa toteutettua poulen vuoden jaksoissa. Malleja saa ja kannattaa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.