API kuvaus, JSON, agegroup

Key Type Mahdolliset arvot Esimerkkisisältö Selite
minAge int 7 Ikäryhmän alaikä
maxAge int 9 Ikäryhmän yläikä

 

Vastaa