API-kuvaus, JSON, muokatut itemit

/json-itemit-muokatut/

Palauttaa listan viimeksi muokatuista ohjelmista, ikäkausista, aktiviteettipaketeista ja aktiviteeteistä.

Parametrit

Avain Type Oletus Selite
startDate string ”1 day ago” Aika, minkä jälkeen muokatut vinkit näytetään. Hyväksyy minkä tahansa PHP:n strtotime() funktion tukeman muodon, esim. ’1 week ago’ tai ’10-09-2018′

Palautettavat arvot

Key Type Mahdolliset arvot Esimerkkisisältö Selite
suggestions_details array Luettelo itemiin kuuluvista vinkeistä
task_term obj ”fi”, ”en”, ”sv” Kieli
lang string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Kieli
type string ”program”, ”agegroup”, ”taskgroup”, ”task” ”task” Sivun tyyppi
guid string ”2117855a307a10be8d0d430672b64ef3” GUID
title string ”Keitän teetä luonnonantimista” Otsikko
ingress string ”Sudenpentu oppii, että luonnosta voi löytää erilaisia syötäväksi kelpaavia kasveja.” Lyhyt kuvausteksti
content string  ”Seikkailijat menevät piiriin ja laittavat silmät kiinni…” Sisältö
lastModified datetime  ”2015-07-01 00:05:48” Kyseisen lehden viimeisimmän muokkauksen ajankohta
lastModifiedBy obj Kyseisen lehden viimeisimmän muokkaajan tiedot
lastModifiedBy->id int  maxInt  1 Backendissä olevan käyttäjän id
lastModifiedBy->name string  Osku Badckendissä olevan käyttäjän nimi
languages array Luettelo itemin kieliversioista
languages[lang] string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Kyseisen kieliversion kieli
languages[details] string ”https://pof-backend-staging.partio.fi/item-json/?postGUID=abc40eb0290255fd6ca2b4d54b8d2a52&lang=fi” Kyseisen kieliversion url
languages[lastModified] datetime ”2018-09-14 13:24:13” Kyseisen kieliversion viimeisin muokkauspäivämäärä
lang string ”fi”, ”en”, ”sv” ”fi” Muokatun itemin kieli
tags Array Lista itemiin liitetyistä tageista
images Array Lista itemiin liitetyistä kuvista
parents Array Lista itemiin liitetyistä ylemmän tason postauksista. Hierarkia menee laskevassa järjestyksessä Ohjelma->Ikäkausi->Aktiviteettipaketti->Aktiviteetti
level int Kyseisen itemin taso hierarkiassa. 0 tarkoittaa alimmalla tasolla olevaa
leader_tasks string Kyseiseen aktiviteettiin liittyvä johtajan tehtävä. Palauetaan vain, jos kysessä on aktiviteetti (type=”task”)

Vastaa