API kuvaus, JSON, task

Key Type Mahdolliset arvot Esimerkkisisältö Selite
mandatory boolean  true, false  true Onko suoritus pakollinen. Näkyy suorituksen sivulla (pakollinen, vapaaehtoinen), sekä on hakuehto
mandatory_seascouts boolean  true, false  true Onko suoritus pakollinen meripartiolaisille. Näkyy suorituksen sivulla, mikäli pakollinen, sekä on hakuehto
groupsize array of strings  ”one”, ”two”,”few”,
”group”, ”big”
Ryhmäkokoone : Yksin
two : Kaksin
few : Muutama
group : Laumassa tai vartiossa
big : Isommassa porukassa

Vastaa