API-kuvaus, sisäinen linkitys

Sivujen sisäisessä linkityksessä käytetään WP:n shortcode -tyyppistä tapaa, eli hakasuluilla ympäröityä tekstiä. Esimerkkinä:

[pofapilink guid=”431f20ff38fce334c1ff988075b69b03″ kuva=”http://pof-backend-staging.partio.fi/wp-content/uploads/2015/08/leiri.gif” lang=”fi”]

Kyseinen linkittäisi apin läpi tulevaan sivuun, jonka guid on 431f20ff38fce334c1ff988075b69b03 ja linkin sisältönä olisi tarkoitus käyttää kuva-parametrissä olevaa kuvaa.

[pofapilink guid=”431f20ff38fce334c1ff988075b69b03″ teksti=”Leiri”]

Kyseinen linkittäisi apin läpi tulevaan sivuun 431f20ff38fce334c1ff988075b69b03 ja linkin sisältönä olisi tarkoitus käyttää teksti-parametrissä olevaa kuvaa.

parametrit
– guid => linkitettävän sivun guid
– teksti => a tagin sisään tuleva teksti
– kuva => urli kuvasta, joka olisi tarkoitus näyttää
– lang => kieli. Defaulttina suomi

Esimerkkinä testiaktiviteetin json api sivu

Vastaa