Ongelmanratkaisu

Tarpojavartio osallistuu peliin tai tekee tehtävän, joka haastaa ongelmanratkaisukykyä. Tarpojavartio voi myös suunnitella ja toteuttaa itse tällaisen pelin.

Suhde toiseen: Palvelutempaus

Tarpojavartio osallistuu johonkin tempaukseen, joka hyödyttää muita kuin partiolaisia itseään. Se voi olla esimerkiksi johonkin keräykseen kerääjänä osallistumista tai tempauksen järjestämistä esimerkiksi paikallisille vanhuksille.

Suhde itseen: Tunteet haltuun

Tarpoja harjoittelee tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Hän pohtii myös syitä erilaisten toimintatapojen taustalla.

Suhde toiseen: Lähipiiri

Tarpoja selvittää, mistä hän saa tarvittaessa apua partiossa. Tarpoja tutustuu lähemmin omaan lähipiiriinsä tai sukuunsa. Tämän aktiviteetin yhteyteen sopii hyvin esimerkiksi erilaiset luottamusharjoitukset.

Suhde toiseen: Päivän hyvä työ

Tarpoja harjoittelee hyvien töiden tekemistä omassa ympäristössään. Tarpoja huomaa paikkoja, joissa apua tarvitaan ja osaa tarttua toimeen.

Mediavastuu

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Suhde toiseen: Talkoot

Tarpojat osallistuvat johonkin talkootapahtumaan tai suunnittelevat ja toteuttavat sellaisen itse.

Syrjitty-roolipeli

Johtaja pyytää yhden kolmasosan tarpojista tilan ulkopuolelle. Johtaja kertoo tilaan jääville, että he ovat panttivankeja, jotka odottavat pelastajaa. Panttivankien silmät sidotaan, ja he istuutuvat lattialle kauas toisistaan odottamaan pelastajia. Panttivanki pelastuu, kun joku koskettaa häntä olkapäähän. Pelastajan saavuttua vanki voi ottaa siteen silmiltään ja liittyä pelastajien joukkoon. Pelastajaryhmälle kerrotaan leikin juju – ketään ei aiota pelastaa. Pelastajaryhmä saapuu tilaan hiiren hiljaa ja alkaa vähitellen pitää enemmän melua, aivan kuin pelastajien joukko kasvaisi pelastettujen myötä. Todellisuudessa ketään ei pelasteta. Lopulta leikin johtaja toteaa, että nyt kaikki taitavat olla jo pelastettu. Todellisuudessa kaikki vangit istuvat siteet silmillään ja tuntevat olonsa syrjityksi, ulkopuoliseksi ja unohdetuksi. Leikki voi nostaa voimakkaita tunteita. Onkin hyvin tärkeää, että roolit jätetään taakse ja kaikille on selvää, että ketään ei pelastettu ja kyseessä oli leikki. Leikki edustaa kuitenkin arjen todellisuutta – kuka meidän arjessamme on ulkopuolinen? Ketä ei huomioida? Kuka jää ottamatta mukaan? Ulkopuolisuuden ja syrjityksi tulemisen tunne ovat tuttuja monille. Purkukeskusteluissa voidaan puhua niin syrjinnästä kaveripiirissä kuin maahanmuuttajien integraatiosta valtaväestöön.

Lähde: www.keks.fi