Uusi erä- ja retkitaito

Vaeltaja opettelee jonkin uuden erä- tai retkitaidon. Hän kiinnittää huomiota haasteen sopivaan kokoon ja valitsee itselleen sopivan tavan opetella uutta.

Luontoselostaja

Ympäristön havainnointi on kuin urheilun selostamista. Nimeämme jonkun vartiomme jäsenistä selostajaksi, joka saa mukaansa puhelimen ja lähtee lähiympäristöön. Löydettyään sopivan paikan hän soittaa vartiolleen ja kaiutinominaisuus laitetaan päälle. Selostajan tehtävänä on kertoa kaksi minuuttia ympäristössä tapahtuvista asioista puhelimen toisessa päässä olevalle muulle ryhmälle. Vartionjohtaja toimii kellottajana. Havainnoija voi kertoa esimerkiksi viisi asiaa ihmisistä ja viisi ympäristöstä (esim. äänet, hajut, tunnelma). Kun kaksi minuuttia on kulunut, selostaja palaa takaisin ja tehtävä puretaan miettimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Missä selostaja oli? Millaisia asioita ryhmä sai selostajan havaintojen perusteella selville? Mikä jäi epäselväksi? Millaisiin asioihin selostaja oli kiinnittänyt huomionsa?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus)

Unelmiemme metsä

Minkälaisessa metsässä tykkäisit liikkua? Seikkailijat laativat kuvauksen unelmien metsästä maalaamalla, piirtämällä, askartelemalla tai kuvaamalla video. Alustana voidaan käyttää esimerkiksi lakanaa, pahvia tai vaikkapa vanerilevyä.

Puuta, mutta myös ihan muuta

Nyt tutustutaan metsän antimiin! Aktiviteetissa seikkailijat tunnistavat ja keräilevät erilaisia metsän antimia. Näitä voivat olla esimerkiksi marjat, sienet, jäkälät tai villiyrtit.

Metsän kiertokulku

Aktiviteetissa retkeillään metsässä ja etsitään erilaisia metsän kehitysvaiheita. Seikkailijat tutustuvat metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä?

Metsätyyppejä etsimässä

Lähdetään metsäretkelle ja havainnoidaan metsää hieman uudella tavalla. Tässä aktiviteetissa opetellaan tunnistamaan metsäkasveja ja tunnistamaan erilaisia metsätyyppejä. Tärkeintä aktiviteetissa on oppia, että metsässä on paljon sisäistä vaihtelua. Yhdellä hetkellä saatatte olla koivuvaltaisessa metsässä ja seuraavassa taas mäntyjä on joka puolella. Mitä eroa näillä kahdella paikalla olikaan?

Puuenergia

Seikkailijat kokeilevat eri puulajien (ja erilaisen puumateriaalin, hakkuujätteen ym.) ominaisuuksia polttopuuna. Eri materiaalien lämpöarvoja vertaillaan kokeellisesti tutkimalla, kauanko aikaa kuluu vesilitran keittämiseen eri polttomateriaaleilla.

Puulajit ja niiden ominaisuudet

Eri puulajeilla on erilaisia käyttöominaisuuksia. Esimerkiksi kuusi on käytetyin rakennuspuumme, mutta sitä ei suosita takkapuuna runsaan kipinöinnin vuoksi. Puulaji valitaan käyttökohteen mukaan; siinä missä koivu kestää kulutusta, haapa sietää hyvin kosteutta. Tässä aktiviteetissa opitaan tunnistamaan yleisimpiä puulajeja sekä pohditaan mihin käyttötarkoitukseen ne sopivat.

Proviantti puuriin

Samoajavartio vastaa viikonloppupurjehduksen muonittamisesta. Muonituksessa otetaan huomioon eri ruokavaliot sekä ruuanvalmistus- ja säilytysmahdollisuudet veneessä.