Majakkavaihtoehto: Päivä toimittajana

Vartio käyttää erilaisia medioita tuottamalla uutisia ja dokumentteja esimerkiksi lippukunnan sudenpentujen tai seikkailijoiden retkeltä, lippukunnan partiotaitokilpailuista tai muusta päiväretkestä tai paikkakunnalla järjestettävästä tapahtumasta.

Majakkavaihtoehto: Vaikuttaminen

Vartio miettii jonkin kehittämiskohteen omasta elinympäristöstään ja toimii asian korjaamiseksi tai parantamiseksi. Vartio ottaa selvää miten kotikunnassa voi tehdä aloitteen jonkin asian parantamiseksi.

Majakkavaihtoehto: Oma pulju

Vartio suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen pienimuotoisen hankkeen, jossa vartio kerää rahaa ryhmälleen.

Majakkavaihtoehto: Luontopolku sudenpennuille tai seikkailijoille

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa luontopolun sudenpennuille tai seikkailijoille.

Valmistautuminen: Luontopolun tai seikkailuradan suunnitteleminen aloitetaan jo tarpon suuntausvaiheessa, kun päätetään tarppoon ja majakkaan liittyvistä asioista. Mikäli luontopolku suunnitellaan esimerkiksi leirillä, kannattaa leirin johtajistoon olla jo hyvissä ajoin yhteydessä tarpojien majakkaa suunniteltaessa. Suunnitelmat esitetään luotsille ja vartionjohtajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman mahdollisesti yhdessä leirin johtajiston kanssa. Luontopolku voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten tai kasvien tunnistus tehtäviä ja jokamiehen oikeuksia. Vinkkejä luontopolun tehtäviin saa sudenpentujen jäljet kirjasta tai reppukirjasta. Suunnitteluvaiheessa sovitaan myös jokaiselle omat vastuutehtävät. Luontopolusta tiedottamista ei kannata jättää viime tippaan vaan siihen kannattaa panostaa jo suunnittelu vaiheessa. Tarpojavartio miettii sopivan tiedotuskanavan.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa luotsin ja vartionjohtajan avustuksella suunnittelemansa luontopolun seikkailijoille tai sudenpennuille. Toteutusta varten tarpojat tekevät kutsun luontopolulle sudenpennuille ja seikkailijoille. Vartionjohtaja ja luotsi katsovat, että kutsu on asianmukainen. Toteutukseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Toteutukseen kannattaa myös pyytää muita lippukunnan aikuisia mukaan. Luontopolulle on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö.

 

Majakkavaihtoehto: Liikkuva leiri

Tarpojavartio osallistuu leirille, joka on liikkuva. Liikkuvalla leirillä tarkoitetaan sitä, että ollaan pari päivää yhdessä paikassa, jonka jälkeen vaihdetaan leiripaikkaa. Tarpojavartiolla on oma vastuualueensa leirin aikana. Vastuutehtävät on jaettu niin, että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Tarpojavartiolla on ennalta nimetty vastuutehtävä leirillä. Vastuutehtävän tulee sisältää suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei saa olla valmiiksi johtajien toimesta suunniteltu. Tarpojien vastuulla voi olla esimerkiksi leirin juomavedet, dokumentointi yms.

Valmistelu: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Idea liikkuvasta leiristä voi tulla lippukunnan johtajistolle tarpojavartiolta itseltään. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartiolle voidaan antaa esimerkiksi budjetti, jonka puitteissa vastuutehtävä tulee hoitaa. Tarpojavartio tekee myös aikataulun omalle suunnittelulle ja toteutukselle.

 

Johtamis- tai vastuutehtävä: Selviytyminen

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Johtamis- tai vastuutehtävä: Kaupunki

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Suhde yhteiskuntaan: Asian hoitaminen

Tarpoja harjoittelee hoitamaan itselleen aikaisemmin vieraita asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteydenotot eri tahoihin varausten tekemiseksi tai avun saamiseksi.