Oma talous

Tarpoja harjoittelee pitkäjänteistä henkilökohtaista rahankäyttöä.

Leirin turvallisuus

Samoaja perehtyy leirin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tuntee SP:n turvallisuusohjeet leirin osalta.

Jos tulee hätä

Samoaja harjoittelee toimimista erilaisissa hätätilanteissa sekä tutustuu erilaisissa olosuhteissa hyödyllisiin apuvälineisiin.

Sähköinen tieto haltuun

Samoaja opettelee hallitsemaan sähköistä informaatiota. Hän osaa säilyttää tietoa oikein ja tietää, mitä vaaroja on tiedon siirtämisessä eri henkilöille. Hän myös osaa hävittää sähköistä tietoa oikein.

Majakkavaihtoehto: Leirin ruoka

Majakan kuvaus: Leirin aikana tarpojavartio voi esimerkiksi vastata leirin yhdestä ruokailusta sisältäen ruuanvalmistuksen ja ruokailun lopputyöt. Vastuutehtävät on jaettu niin että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Lisäksi olisi ideaalista, jos vastuutehtävä sisältäisi suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei olisi valmiiksi tehty. Suunnittelua vaativia tehtäviä leirillä voi olla esimerkiksi se, että tarpojavartio vastaa yhdestä kokonaisesta leirin ruuasta. Vartio miettii, mitä ruokaa leirillä voisi tarjota ja valmistaa sen leiriolosuhteissa.

 

Valmistautuminen: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Leirin johtajiston kanssa sovitaan vastuutehtävä, jonka tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa aikuisen tuella. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartio miettii leirille sopivan ruuan. Vartio etsii reseptin ruualle ja laskee luotsin tuella, kuinka paljon leirillä pitää kyseistä ruokaa tehdä. Tarpojat voivat vaikka jo suunnitteluvaiheessa valmistaa pienen koeannoksen. Tarpojat kertaavat ennen leiriä käsihygienia ruuanvalmistuksessa sekä ruuan oikean säilyttämisen. Vartio selvittää mahdollisuuksien mukaan jo suunnitteluvaiheessa selville mahdolliset erityisruokavaliot ja huomioi myös ne ruoan ja sen valmistuksen suunnittelussa.

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa heille annetun vastuutehtävän leirillä ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa kannattaa vielä varmistaa mahdollisten erityisruokavalioiden ruuankäsittely. Samalla leikkuulaudalla tai veitsellä ei välttämättä voi valmistaa allergiaruokia. Vartio kiinnittää erityistä huomiota käsihygieniaan. Ruokailun jälkeen tarpojavartio hoitaa keittiövälineiden tiskauksen ja paikalleen asettamisen.

 

Majakkavaihtoehto: Unelma partioviikonloppu

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa itselleen terveellisen unelma partioviikonlopun. Unelma partioviikonlopun suunnittelussa ja toteutuksessa vain taivas on rajana.

Valmistautuminen:Tarpojavartio suunnittelee yhdessä, minkälainen olisi heidän unelma partioviikonloppu. Viikonlopusta suunnitellaan terveellinen, jossa nukutaan ja syödään hyvin. Ulkoilua unohtamatta. Panostakaa nukkumismukavuuteen ja trendikkäisiin hyvinvointi ohjeisiin kuten joogaan ja erilaisiin omatekoisiin terveysjuomiin. Mikäli vartio tekee majakan syksyllä voi esimerkiksi retkillä jo tarpon aikana kerätä erilaisia marjoja ja tehdä juoman niistä. Keväällä majakkaa tekevät voivat poimia aikaisia luonnon antimia tai tehdä jopa yrttijuoman. Kokeilkaa pinnalla olevia trendilajeja ja hoitoja.

Terveellinen viikonloppu koostuu terveellisen ravinnon lisäksi liikunnasta ja riittävästä unen määrästä. Jotta uni olisi laadukasta kannattaa ohjelmaa suunnitellessa ottaa liikunnan ja etenkin ulkoilun määrä. Tehkää myös aikataulu nukkumaan meno aikoineen ja herätyksineen.

Iltaohjelmaan voi sisällyttää esimerkiksi spa tyyppistä saunailtaa. Keväällä saunaa voi tehdä esimerkiksi vihdan. Syksyllä voi tehdä rentouttavan jalkakylvyn turpeesta.

Tehkää majakalle budjetti. Pysykää budjetissa. Pitäkää myös kirjaa hankinnoista majakkaa varten. Arviointi keskustelussa kannattaa pohtia tuliko terveellinen ruoka kalliimmaksi? Vartio tekee tapahtumalle myös aikataulun ja ilmoittaa tapahtumasta lippukunnanjohtajalle.

Luotsinohje: Luotsi ohjaa majakan suunnittelua yhdessä vartionjohtajan kanssa. Tarvittaessa luotsi avustaa tarpojia sopivan paikan löytämisessä ja varaamisessa. Tarvittaessa luotsi asettaa suunnittelulle rajat. luotsi voi myös auttaa ideoimisessa ja budjetin tekemisessä.

Luotsi ohjaa arviointi keskustelua. Luotsi antaa myös palautteen tarpojavartiolle majakan suunnittelusta ja toteutuksesta. Samalla arvioidaan myös koko tarppo. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herättivät tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensä tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne. Luotsi käy vartionjohtajan kanssa palautekeskustelun tehdystä majakasta ja tarposta.

Vartionjohtajanohje: Vartionjohtaja ohjaa yhdessä luotsin kanssa majakan suunnittelua. tarvittaessa vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota erilaisten ohjeiden etsimisessä.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.
Toteutus: Tarpojavartio noudattaa tekemäänsä aikataulua ja toteuttaa ennalta suunnitellut aktiviteetit. Riittävään unen määrään ja laatuun on panostettu jo

suunnittelu vaiheessa. Päivä voi päättyä esimerkiksi rentouttavaan saunaan, jonka jälkeen on terveellinen iltapala. Noudattakaa ennalta laadittua päiväohjelmaa. Pitäkää kiinni hijaisuudesta ja herätyksestä.

Herätyksen jälkeen voitte suunnata esimerkiksi aamulenkille, sauvakävelylle tai venyttelevään aamujumppaan.

Arviointi: Keskustelkaa tarpojavartion kanssa, miltä terveellinen viikonloppu tuntui. Oliko tarpojilla levännyt olo viikonlopun jälkeen? Miltä tarpojista tuntui suunnitella ja toteuttaa itselleen viikonloppu. Mikä on hienoin kokemus?Mitä olisi voitu tehdä toisin. Pohtikaa myös, minkälainen olotila viikonloppuna olisi saattanut olla, jos terveellisen ruuan tilalla olisi ollut karkkia ja sipsiä? Entä jos ulkoilua ei olisi ollut lainkaan? Keskustelkaa myös budjetista. Oliko budjetin tekeminen haastavaa? Pysyttiinkö budjetissa.

Suhde toiseen: Turvallisuus retkellä

Tarpoja oppii ehkäisemään ja hoitamaan retkellä esiintyviä vammoja. Hän myös opettelee huomaaman etukäteen retken turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotta niihin voidaan yhdessä puuttua.

Aktiviteetti on paras järjestää retken yhteydessä, jolloin opitut taidot tulevat heti testatuiksi tositoimissa.

Suhde itseen: Majoitteet

Tarpoja harjoittelee pystyttämään lippukunnan erilaisia majoitteita sekä yöpymään niissä. Hän osaa huoltaa majoitteen retken jälkeen.