Majakkavaihtoehto: Päivä toimittajana

Vartio käyttää erilaisia medioita tuottamalla uutisia ja dokumentteja esimerkiksi lippukunnan sudenpentujen tai seikkailijoiden retkeltä, lippukunnan partiotaitokilpailuista tai muusta päiväretkestä tai paikkakunnalla järjestettävästä tapahtumasta.

Majakkavaihtoehto: Vaikuttaminen

Vartio miettii jonkin kehittämiskohteen omasta elinympäristöstään ja toimii asian korjaamiseksi tai parantamiseksi. Vartio ottaa selvää miten kotikunnassa voi tehdä aloitteen jonkin asian parantamiseksi.

Majakkavaihtoehto: Oma pulju

Vartio suunnittelee ja toteuttaa lyhytkestoisen pienimuotoisen hankkeen, jossa vartio kerää rahaa ryhmälleen.

Majakkavaihtoehto: Kaupunkiretki

Vartio tekee retken vieraaseen kaupunkiin. Vartio tutustuu etukäteen kaupungin historiaan, nähtävyyksiin ja elinkeinoihin. Retken aikana vartio käy vierailulla kaupungin nähtävyyksissä ja perehtyy kaupungin arkeen. Vierailun jälkeen vartio arvioi retken onnistumista.

Majakkavaihtoehto: Luontopolku sudenpennuille tai seikkailijoille

Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa luontopolun sudenpennuille tai seikkailijoille.

Valmistautuminen: Luontopolun tai seikkailuradan suunnitteleminen aloitetaan jo tarpon suuntausvaiheessa, kun päätetään tarppoon ja majakkaan liittyvistä asioista. Mikäli luontopolku suunnitellaan esimerkiksi leirillä, kannattaa leirin johtajistoon olla jo hyvissä ajoin yhteydessä tarpojien majakkaa suunniteltaessa. Suunnitelmat esitetään luotsille ja vartionjohtajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman mahdollisesti yhdessä leirin johtajiston kanssa. Luontopolku voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten tai kasvien tunnistus tehtäviä ja jokamiehen oikeuksia. Vinkkejä luontopolun tehtäviin saa sudenpentujen jäljet kirjasta tai reppukirjasta. Suunnitteluvaiheessa sovitaan myös jokaiselle omat vastuutehtävät. Luontopolusta tiedottamista ei kannata jättää viime tippaan vaan siihen kannattaa panostaa jo suunnittelu vaiheessa. Tarpojavartio miettii sopivan tiedotuskanavan.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa luotsin ja vartionjohtajan avustuksella suunnittelemansa luontopolun seikkailijoille tai sudenpennuille. Toteutusta varten tarpojat tekevät kutsun luontopolulle sudenpennuille ja seikkailijoille. Vartionjohtaja ja luotsi katsovat, että kutsu on asianmukainen. Toteutukseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Toteutukseen kannattaa myös pyytää muita lippukunnan aikuisia mukaan. Luontopolulle on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö.

 

Majakkavaihtoehto: Liikkuva leiri

Tarpojavartio osallistuu leirille, joka on liikkuva. Liikkuvalla leirillä tarkoitetaan sitä, että ollaan pari päivää yhdessä paikassa, jonka jälkeen vaihdetaan leiripaikkaa. Tarpojavartiolla on oma vastuualueensa leirin aikana. Vastuutehtävät on jaettu niin, että tarpoja ei ole vastuutehtävässä koko leiriaikaa vaan vain osan ajasta, jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua leiriin leiriläisenäkin. Tarpojavartio on osaltaan mukana suunnittelemassa leiriä ja osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan suunnittelukokoukseen. Tarpojavartiolla on ennalta nimetty vastuutehtävä leirillä. Vastuutehtävän tulee sisältää suunnittelua tarpojavartiolta eli kaikkea ei saa olla valmiiksi johtajien toimesta suunniteltu. Tarpojien vastuulla voi olla esimerkiksi leirin juomavedet, dokumentointi yms.

Valmistelu: Majakan valmistelu aloitetaan jo suuntausvaihessa, jolloin on jo hyvä ottaa yhteyttä leirin johtajistoon, mikäli se on tiedossa. Idea liikkuvasta leiristä voi tulla lippukunnan johtajistolle tarpojavartiolta itseltään. Tarpojavartio osallistuu vähintään yhteen leiriä koskevaan kokoukseen yhdessä leirin johtajiston kanssa. Tarpojavartio tekee suunnitelman heille annetusta vastuutehtävästä ja hyväksyttää sen luotsilla, vartionjohtajalla ja leirin johtajistolla. Valmistautumisessa kannattaa käyttää aikaa materiaalien hankintaan. Tarpojavartiolle voidaan antaa esimerkiksi budjetti, jonka puitteissa vastuutehtävä tulee hoitaa. Tarpojavartio tekee myös aikataulun omalle suunnittelulle ja toteutukselle.

 

Majakkavaihtoehto: Leirin roskat

Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirillä jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.

Valmistelu: Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirin johtajistoon, jotta leirin suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan.  Tarpojavartio tekee suunnitelman leirin jätteiden kierrättämisestä ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä. Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi myöös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirillä syntee esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten tietoiskujen antamisesta muille leiriläisille.

 

Johtamis- tai vastuutehtävä: Selviytyminen

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.

Johtamis- tai vastuutehtävä: Kaupunki

Tarpoja toteuttaa yksin tai yhdessä parinsa kanssa tilapäisen ja ohjatun johtamis- tai vastuutehtävän ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella ja saa palautetta tehtävän tekemisestä. Tarpoja saa tukea tehtäväänsä vartionjohtajalta tai aikuiselta.