Samoajat (15-17 v.)

Ikähaarukka

15 - 17

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Aktiviteetit on jaettu aiheittain 21 taskuun. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Viiden pakollisen taskun (meripartiolaisilla lisäksi kuudes Försti-tasku) lisäksi ohjelma koostuu 15 teemataskusta, joista jokaisesta tehdään yksi aktiviteetti vuodessa. Aktiviteettien pituudet vaihtelevat nopeista tuokioista jopa vuoden mittaisiin projekteihin. Samoajat oppivatkin aktiviteettien myötä haastamaan itseään vaativampiin taitoihin.

Tutustu myös samoajaluotsin oppaaseen.

Samoajan ohjelman suunnittelun ja seurannan apuvälineen, samoajan taskukartan voi tulostaa itse.

Kun haluat näyttää mitä olet oppinut partiossa, tässä siihen apua: Tiedätkö mitä osaat -työkalu

Mallitoimintasuunnitelmia:

Nämä toimintasuunnitelman mallit näyttävät, miten ikäkauden partio-ohjelman aktiviteetit saa toteutettua poulen vuoden jaksoissa. Malleja saa ja kannattaa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.

Kesätyönhakutaitojaan voi harjoitella koko pitkän talven ajan partio-ohjelman aktiviteettien avulla. Katso vinkit tästä!

Aktiviteettipaketin yläkäsite