Partio-ohjelma

Partio-ohjelma on kaikki se, mitä, miten ja miksi partiossa tehdään: aktiviteetit, majakat, retket, leirit, pt-kisat, juhlat, jne (mitä). Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla (miten). Lisäksi toiminnalla pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet (miksi). Partio-ohjelmaan heijastuu vielä vaikutteita partion arvomaailmasta (joka konkretisoituu lupaukseen, ihanteisiin ja tunnukseen), yhdessä nämä kaikki elementit tekevät toiminnasta partiotoimintaa.