Hyvän palautteen antaminen

Vartio miettii yhdessä millaista on hyvä palaute. Mistä hyvä palaute koostuu? Missä tilanteissa ja miten palautetta tulisi antaa? Palautteen annon voi liittää esimerkiksi johtamis- tai vastuutehtävän yhteyteen.