Kiva kaveri

Vartio luo kaveruuden aakkoset. Vartio miettii aakkosten kirjaimilla alkavia hyvää kaveruutta edistävän taitoja tai ajatuksia siitä, millainen on kiva kaveri. Vartio kokoaa ajatuksensa ylös esimerkiksi suurelle pahville askarrellen tai puualustalle rakentaen. Tämä toimii hyvänä pohjana esimerkiksi vartion sääntöjä luodessa. Vartio laittaa tuotoksensa seinälle muistuttamaan siitä, millainen ryhmä voi parhaimmillaan olla. Kuinka olla kiva kaveri? Miten saada hyviä kavereita? Miten olla ryhmänä mukava? Kuinka saada uusia jäseniä omaan ryhmään? Kuinka päästä osaksi ryhmää? Miten ryhmähenki muodostuu? Millainen on meidän vartiomme?

Esimerkkejä:

A= Avun anto

E= Erilaisuuden hyväksyminen

H= Huumorintaju

L= Luottamus

O= Omien resurssien ymmärrys

P= Palautteen antaminen ja vastaanottaminen