Mainosten vanki?

Tarpoja etsii erilaisia mainoksia lehdistä, blogeista, TV-sarjoista ja internetistä. Tarpoja kuvailee tai tuo mukanaan yhden erityisen kiinnostavan ja yhden erityisen huonon mainoksen. Tarpojat keskustelevat yhdessä löytämistään mainoksista ja siitä millaiset asiat niissä houkuttelevat heitä kuluttamaan. Vartio lähtee kävelylle kolon ympäristöön ja tarkkailee miten se kannustaa kuluttamiseen. Onko ympäristössä paljon mainoksia? Millaisia mainokset ovat? Onko ympäristössä opasteita kauppoihin? Onko kauppojen läheisyydessä parkkipaikkoja? Samalla vartio katsoo kriittisesti mainoksia. Vartio kuvaa itse ideoimansa mainoksen videolle ja editoi sen. Mainos voi olla kriittinen tai parodia jostakin toisesta mainoksesta. Tässä yhteydessä kannattaa myös tutustua lapsiin kohdistuvan markkinoinnin ohjeisiin.