Tips 1

Med en blodtrycksmätare kan man åskådliggöra hur ställning och motion
påverkar blodtrycket. Stiger blodtrycket i de övre extremiteterna då man
lyfter upp benen? Information finner du på Röda Korsets hemsida
www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.