Tips 1

Cirkusaktiviteten kan kombineras med hantverksaktiviteten genom att man tillverkar styltor själv. Cirkusaktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning.