Tips 1

Meddela på förhand åt varje scout, när det är hans tur att leda en lek. Ni kan på förhand gå igenom hur en bra lekledare fungerar samt gå igenom allmänna råd för valet av lek. Ge scouten feedback på hur han behärskade situationen, hur han klarade av att leda, ge instruktioner samt hur väl leken passade för situationen. Reservera en lugn stund för att ge feedback åt scouten på tu man hand. I svåra situationer kan man be lotsen om hjälp.