Tips 1

Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Patrullen kan delas i mindre grupper. Till exempel legenden om Sankt Göran eller någon annan känd scouthistoria är lämplig att ha som grund. Aktiviteten kan också kombineras med Roller-aktiveterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest.