Tips 1

Första hjälpen–övningarna kan också genomföras på en åldersgruppsträff dit en utbildare kan bjudas in.