Tips 1

På den här nivån kan utförandet göras mera eller mindre krävande. En enklare version får man genom att välja att skriva ny text till en kortare sång eller bara en vers och uppträda endast för den egna patrullen. Utförandet kan göras mera krävande genom att man gör det som en del av fyren. Om fyren är till exempel en fest på Sankt Göransdagen, så kan det bli en bra grund för skådespelet. Uppmuntra scouterna att ändra på till exempel rollfigurernas kön eller ålder.