Tips 1

Viktigt när man uppträder är självkontroll, medvetenhet om vanor och manér, röstanvändning, känsloyttring och inlevelse, improvisation, placering och position.