Tips 1

Aktiviteten handlar om att göra saker tillsammans och fatta gemensamma beslut. Patrullen funderar tillsammans på vilken hobby som intresserar alla. Det kan vara till exempel en musik- eller idrottsrelaterad hobby.