Tips 1

Gör små skådespel om de givna situationerna där parterna a) inte lyssnar på varandra b) lyssnar på varandra.. Scouterna delas i lag, som har motsatta åsikter om ett givet ämne, och man börjar argumentera. Scouten kan i verkligheten ha en annan åsikt än den han har blivit tilldelad i den här övningen. Patrulledaren delar grupperna och tilldelar dem bestämda åsikter. Man kan använda en utomstående observatör i diskussionen. Alternativt kan man arrangera en argumentation där patrullen och patrulledaren är av olika åsikt.. Ordlöst budskap: man tittar på en finländsk tv-serie utan ljud och drar slutsatser av kroppsspråket.. Öva att ge ett säkert intryck när man uppträder samt klara sig ur svåra situationer. Diskussionsämnena väljs på basen av patrullens intressen och utveckling. Med yngre kan man diskutera musik och mode. Med äldre är miljöfrågor såsom kärnkraft eller etiska frågor såsom djurförsök bra debattämnen.