Tips 1

Aktiviteten kan genomföras till exempel som hantverksverkstäder på äventyrsscouternas möte eller utfärd. Planera tillsammans temana för verkstäderna och ge varje spejarscout ett eget tema. Spejarscoutens uppgift är att utgående från temat planera och genomföra en lämplig hantverksuppgift för äventyrsscouter. Uppgiften kan vara vad som helst som har med hantverk att göra: pyssel ute eller inne, större konstruktioner, en ny teknik och så vidare. Det lönar sig att diskutera valet av uppgift med äventyrsscouternas ledare.