Tips 1

Låna fotografier från biblioteket eller sök material från något bildgalleri på internet, ifall du vill ha bakgrundsmaterial inför mötet.