Tips 1

Fundera på förhand ut bra fotoobjekt tillsammans med patrullen, till exempel en patrullutfärd eller ett gemensamt kårevenemang. Publicera bilderna i kårens tidning, på hemsidan eller ordna en utställning.