Tips 1

http://fi.wikipedia.org → hyvä lehtimiestapa ja tekijänoikeudet (på finska) Du kan också i tidningar söka material där man inte följt god journalistisk sed.