Tips 1

Reklamen kan handla till exempel om patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. Ni kan göra olika typer av reklam, till exempel en reklam med bilder som lockar och väcker nyfikenhet samt en annan som mera fäster vikt vid att ge tydlig information. Patrullen kan delas i grupper. Aktiviteten kan även utföras annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns nödvändig utrustning. Rekommenderad tid för aktiviteten är 1-2 möten. Om man så vill, kan en del av uppgiften göras som hemuppgift.