Tips 1

Försäkra dig om att ni har tillgång till internetanslutning. Förbered lämpliga frågor som patrullen får söka svar på via internet. Be lotsen om hjälp vid behov.