Tips 1

Uppgiften kan även utföras på en utfärd. Dela patrullen i lämpligt stora grupper (2-4 scouter/grupp) och hjälp till med att fördela arbetet. En grupp kan koncentrera sig på att skriva artikeln, en annan att fotografera och en tredje kan sköta layouten. Hjälp patrullen att välja ett bra tema om de har svårt med det. Be scouterna söka artiklar där bilden är lyckad, misslyckad eller annars tilltalande. Förse dig även själv med bakgrundmaterial.