Tips 1

Lotsen bestämmer tillsammans med äventyrsscoutkaptenen en lämplig tidpunkt för mötet. Lotsen handleder och ger feedback.