Tips 1

I Finland klassificerar man skogstyperna enligt undervegetationen. Skogstyperna känns igen genom undervegetationens växtermer eller mindre krävande växters förekomst utvisar jordmånens näringsgrad. Oftast behöver man inte undersöka växtbeståndet i detalj utan en snabb blick räcker till att berätta vilken skogstyp det är frågan om. Endast i svårare fall måste man ta en blick över så kallade typarter. En viss skogstyps typarter är ett växtslag som framkommer i den speciella skogstypen men inte i en mera karg miljö. Momarkerna delas upp i följande växtbestånd – skogstyper: lund, lundartad mo, frisk mo, torr mo, karg mo och lavmo. Lundar och lundartade moar utgör endast 15% av skogsarealen. Skogstypernas fördelning är följande: