Tips 1

I vårt land finns det 35 nationalparker. De sköts av Forststyrelsen.
Nationalparkerna är pärlorna bland våra naturskyddsområden de är stora
och till sin natur mångsidiga områden. De är
natursevärdheter både nationellt och internationellt är de den
värdefullaste delen av vår
natur. Förutom nationalparkerna finns det i Finland många
naturskyddsområden som har grundats för att skydda och undersöka bland
annat sumpmarker, lundar, fågelområden och gamla skogar. Den största
delen av dessa områden hör till Europeiska unionens Natura 2000
-nätverk. Naturskyddsområdenas regler varierar från varandra. På en del
av dem får man göra utfärder fritt enligt allemansrättens principer, men
på andra är det förbjudet att röra sig. Begränsningar i rätten att röra
sig finns speciellt i naturparkerna. Information om naturmålen hittar
du på internet till exempel på www.utinaturen.fi-sidorna. Om det inte
finns tillgång till internet på mötet kan du till exempel printa ut
information om de närmaste nationalparkerna och ta med det till mötet.
Du kan också beställa broschyrer av Forststyrelsen. Bekanta er med
materialet och gör ett föredrag till exempel parvis om de närmaste
national- och naturparkerna. Ta reda på parkens särdrag, restriktioner
och regler. På basen av föredragen kan ni ordna en frågesport och ta
reda på vem som är patrullens största nationalparkskännare. För att
bekantskapen inte enbart ska ske i pappersform kan ni välja den mest
lämpliga nationalparken och göra en utflykt dit, till exempel för en
övnings- eller fyrvandring. På vandringen kan ni skriva upp parkens goda
och dåliga sidor och undersöka om broschyrernas reklamtexter håller
streck. Om utfärden kan ni skriva i kårens tidning eller göra en affisch
till kårlokalen.