Tips 1

Idealet är att varje spejarscout får tända en egen eld. På den första
nivån bör förhållandena vara enkla. Det lönar sig att använda tid till
att samla tände som brinner väl. Gör mycket tände, mer än ni behöver. Ha släckningsredskap nära till hands. Tänd elden i rätt ordning. Stek till exempel korv eller marshmallows över elden. Släck elden noggrant med vatten.