Tips 1

Semafor- och signalflaggorna till sjöss hittar du enklast på internet
(till exempel sökordet Flag semaphore). Pröva och fundera ut också
hurdana signaler ni kan sända med hjälp av en brasa och/eller en bit
tyg.