Tips 1

Tyget som används får inte vara lätt antändligt. Kom också ihåg lovet till brasan.