Tips 1

Egenskaper som kan jämföras är till exempel hållbarhet, smulbarhet, hälsoegenskaperna, tyngd, pris.