Tips 1

Spejarscoutens uppgift kan vara att planera och utföra en utbildning för en mindre grupp äventyrsscouter. Utbildningens tema kan vara till exempel hur man sätter upp, packar och vårdar ett nigertält, vindskydd eller en annan motsvarande bivack. Alternativt kan uppgiften vara att känna igen olika bivacker och uppskatta hur bra de passar till olika förhållanden.