Tips 1

Ta fram olika modeller på förhand. En färdig bild hjälper till i patrullens arbete.