Tips 1

Patrullen kan alternativt göra en rinkaställning eller en latrin.