Tips 1

Ni kan tänka er att ni befinner er på en öde ö, mitt inne i en skog, i Sibirien eller på en motsvarande plats. Ge olika beteenderoller till spejarscouterna. Försök sköta om varandra, lugna personer som är ängsliga och skapa trygga omständigheter. Det är viktigt att i slutet av mötet gå igenom övningen, berätta de utdelade rollerna och prata om känslorna under övningen.