Tips 1

Tänk ut själv eller tillsammans med patrullen lämpliga maträtter där färska råvaror kan användas.