Tips 1

Torkning av mat passar väl som tema för en åldersgruppsträff.