Tips 1

Det lönar sig att på förhand försäkra sig om att det i biblioteket finns böcker relaterade till temat. Samtidigt lönar det sig att bekanta sig med hög- och lågtrycks inverkan på vädret. I samband med biblioteksbesöket lönar det sig att intervjua folk. En del av ordspråken förknippas säkert till naturfenomen.