Tips 1

Gör på mötet olika moln av bomull, även regnmoln. Gör åtminstone ett moln av varje molntyp. Gå ut och studerar molnen i verkligheten just då.