Tips 1

Bekanta dig på förhand i olika mätinstrument och hur de ska tillverkas. Föreslå på mötet innan vilket mätinstrument som tillverkas. Införskaffa utrustningen och instruktionerna. Be vid behov hjälp av lotsen.