Tips 1

Denna uppgift kan också avklaras på en vardagskväll, om nödvändigt.