Tips 1

Jamboree On The Trail, förkortat JOTT är ett årligt världsomfattande scoutevenemang. JOTT arrangeras varje år den andra lördagen i maj. Meningen med evenemanget är att samla scouter runt om i världen på samma dag till en utfärd i sin närmiljö. Läs mera om JOTT på: http://jott.org/