Tips 1

Ni kan tillsammans med patrullen söka idéer om hurdana ansvarsuppgifter det behövs på vandringen. Dela sedan upp lämpligt stora uppgifter för varje enskild spejarscout. Lämpliga ansvarsuppgifter är till exempel att söka utrustning från förrådet, laga upp menyn, att kolla upp tidtabeller, arrangerande av ett instruktionspass, lära ut en ny färdighet, skaffa resebiljetter, beställa tälten från staden, sköta om kartorna, gå till butiken, sköta om lov av markägaren, meddela kårchefen om utfärden.